تيبارنک - تبادل ترافيک رايگان


کاربران: 391 نفر

لینکهای فعال: 101

بازديد خودکار ديروز : 427

بازديد خودکار امروز : 207
آی پی شما :

3.83.32.171سامانه تبادل بازديد رايگان

ترافيک روزانه رايگان از کاربران ديگر دريافت کنيد

افزايش بازديد

امتياز شما به روشي آسان و خودکار بين لينکهاي شما تقسيم مي شود

اگر لينکي نداشته باشيد امتياز به حساب کاربري شما افزوده مي شود تا خودتان به صورت دستي آن را اضافه کنيد

بازديد کنيد

براي امتيازگيري بايد از لينک ساير کاربران بازديد کنيد

نمايشگر ما فقط با مرورگر فايرفاکس کار مي کند

در قسمت تنظيمات فايرفاکس اجازه باز شدن پاپ آپ براي سايت ما را فعال کنيد

لينک افزوده مي شود

لينک شما بايد تاييد شود تا اجازه قرار گرفتن در چرخه بازديد را پيدا کند

لينکها قابليت مديريت کامل دارند که شامل توقف موقت ، تغيير تنظيمات بازديد و ويرايش لينک و مديريت امتياز مي شود


 60*468